تاریخ: دوشنبه, 30 مرداد 1396    ساعت: 08:00

امتیاز باشگاه ماشین سازی به گروه سرمایه گذاری دَریک واگذار شد.


امتیاز باشگاه ماشین سازی به گروه سرمایه گذاری دریک واگذار شد

گروه سرمایه گذاری "دَریک" امتیاز باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز را در اختیار گرفت.

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی، ورزشی گسترش فولاد تبریز: به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز، پس از اعلام آمادگی مهندس محمدرضا زنوزی، رئیس هیأت مدیره گروه سرمایه گذاری دَریک برای حمایت از قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور، مقدمات انتقال امتیاز باشگاه ماشین سازی فراهم شد و پس از برگزاری جلسه با مدیران هیأت فوتبال و باشگاه ماشین سازی، این تیم به صورت رسمی تحت پوشش گروه سرمایه گذاری دَریک قرار گرفت.