تاریخ: شنبه, 8 شهریور 1393    ساعت: 12:00

بازدید اعضای انجمن انبوه سازان از شرکت یاقوت صنعت تبریز


حضور شرکت های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان باکو
جمعی از اعضای انجمن انبوه سازان استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه 93/6/6 به دعوت مدیریت شرکت یاقوت صنعت تبریز در محل کارخانجات این شرکت حضور یافته و با مراحل تولید و سیستمهای تولیدی و تکنولوژیهای موجود از نزدیک آشنا شدند.
در این دیدار که روسا و دبیران کمیسیونهای تخصصی و اعضای دبیرخانه انجمن حضور داشتند، روشها و اصول بهره گیری از محصولات این شرکت که اسکلتهای فلزی و سوله می باشد و در صنعت ساختمان قابلیت استفاده دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت.