تاریخ: یکشنبه, 02 شهریور 1393    ساعت: 18:00

ساخت سازه فلزی عرشه پل روگذر شهیدان صبور تبريز

ساخت سازه فلزی عرشه پل روگذر شهیدان صبور تبريز
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز قرارداد ساخت، حمل و نصب سازه عرشه فلزی پل روگذر كوثر واقع در منطقه چهار شهرداری تبريز مابين شركت آذرسيماب و گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز منعقد گرديد.
پروژه پل روگذر شهیدان صبور جهت تسهيل در عبور و مرور خودروها بروی تقاطع اره گر و خيابان دامپزشكی در حال اجرا می باشد.سازه های فلزی اين پروژه كه به سفارش شهرداری منطقه چهار تبريز و شركت آذرسيماب در گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز با دستگاه های تمام اتوماتيك توليد تيرورق جوشی توليد و پس از شات بلاستينگ توسط دستگاه تمام اتوماتيك رنگ پاشی زير نظر كارشناسان توليد و كنترل كيفی و ارسال به محل پروژه، نصب خواهد شد.
وزن تقريبی سازه مورد نظر كه در اين كارخانه ساخته خواهد شد 520 تن بوده و تمامی مراحل توليد و نصب توسط گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز اجرا می گردد. مدت زمان اجرای اين پروژه 50 روز كاری خواهد بود.