تاریخ: دوشنبه, 13 بهمن 1393    ساعت: 05:06

ساخت سازه فلزی واحدهای ويلايی واقع در باكو

ساخت سازه فلزی واحدهای ويلايی واقع در باكو
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، قرارداد ساخت سازه های فلری ویلایی پروژه جمهوری آذربايجان مابين شركت ... و گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز منعقد گرديد.
اين پروژه شامل 4 واحد سازه ويلايی واقع در باكوی آذربايجان به سفارش شركت ... در گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز در مدت 30 روز كاری توليد و ارسال خواهد شد. وزن تقريبی سازه های ياد شده 310 تن بوده و پس از شات بلاستينگ و رنگ پاشی به مقصد باكو ارسال خواهد شد.