تاریخ: سه شنبه, 06 بهمن 1394    ساعت: 10:05

ساخت مخازن سوخت و کانال ها و دودکش های کوره پیش گرم

ساخت مخازن سوخت و کانال ها و دودکش های کوره پیش گرم
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، ساخت دو مخزن سوخت به همراه دو ست كامل دودكش و كانال دود كوره پيش گرم نورد به سفارش شرکت فولاد صنعت صائب در این گروه به اتمام رسیده و آماده ارسال گردید.