تاریخ: دوشنبه, 23 دی 1392    ساعت: 09:54

ساخت و نصب دكل های روشنايی تلسكوپی استاديوم گسترش فولاد تبريز

ساخت و نصب دكل های روشنايی تلسكوپی استاديوم گسترش فولاد تبريز
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز قرارداد ساخت و نصب دكل های تلسكوپی روشنايی استاديوم اختصاصی باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبريز منعقد گرديد.
براساس اين قرارداد كليه مراحل ساخت و نصب سازه دكل های روشنايی استاديوم اختصاصی باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبريز در اين واحد انجام می گيرد. وزن تقريبی اين سازه ها 140 تن می باشد.