تاریخ: پنج شنبه, 03 بهمن 1392    ساعت: 21:01

ساخت و نصب سازه فلزی خط توليد بستنی دوستی

ساخت و نصب سازه فلزی خط توليد بستنی دوستی
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، قرارداد ساخت و نصب سازه های فلزی خطوط توليد بستنی دوستی منعقد گرديد.
وزن تقريبی سازه ياد شده 200 تن بوده و پس از ساخت در محل نصب می گردد.