تاریخ: چهارشنبه, 29 خرداد 1392    ساعت: 04:36

ساخت و نصب سازه فلزی خط توليد شركت آذرشهاب تبريز

ساخت و نصب سازه فلزی خط توليد شركت آذرشهاب تبريز
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، قرارداد ساخت و نصب سازه های فلری خطوط توليد شركت آذرشهاب تبريز منعقد گرديد.
وزن تقريبی سازه ياد شده 50 تن بوده و پس از ساخت در محل نصب می گردد.