تاریخ: دوشنبه, 20 مهر 1394    ساعت: 15:16

ساخت و نصب سازه فلزی پروژه مسکونی آقای قربانی

ساخت و نصب سازه فلزی پروژه مسکونی آقای قربانی
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، قرارداد ساخت و نصب سازه های فلری پروژه مسکونی منعقد گرديد.
وزن تقريبی سازه ياد شده 120 تن بوده و پس از ساخت در محل نصب خواهد شد.