تاریخ: شنبه, 18 بهمن 1393    ساعت: 15:08

ساخت سازه فلزی ساختمان 10 طبقه واقع در باكو

ساخت سازه فلزی ساختمان 10 طبقه واقع در باكو
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، قرارداد ساخت سازه های فلری ساختمان 10 طبقه واقع در باكو جمهوری آذربايجان منعقد گرديد.
وزن تقريبی سازه ياد شده 900 تن بوده و پس از ساخت به مقصد باكو ارسال خواهد شد.