تاریخ: دوشنبه, 29 دی 1393    ساعت: 14:55

پروژه ساخت سازه های فلزی خرپاهای سقفی-تركمنستان

ساخت سازه فلزی واحدهای ويلايی واقع در باكو
به گزارش روابط عمومی گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز، قرارداد ساخت سازه فلزی خرپا های سقف جهت ارسال به كشور تركمنستان منعقد گرديد.
وزن تقريبی اين سازه ها 150 تن بوده و اين سازه ها به سفارش شركت سبلان تبريز در گروه كارخانجات ياقوت صنعت تبريز توليد و به كشور تركمنستان ارسال خواهد شد. مدت زمان ساخت اين سازه ها 30 روز كاری می باشد.