یاقوت صنعت تبریز | تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی

  آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ملت(دیزل آباد)، منطقه صنعتی غرب، شرکت بنیان دیزل

  تلفن: 34482130 ( 41 ) 98+

  دورنگار: 34482140 ( 41 ) 98+

کارخانه

  آدرس: آذربایجان شرقی، جاده تبریز – آذرشهر، کیلومتر 6 جاده جزیره اسلامی

  تلفن: 2 - 33467160 ( 41 ) 98+

  دورنگار: 33467166 ( 41 ) 98+

  تلفن مدیریت کارخانه: 33467165 ( 41 ) 98+

  پست الکترونیک مدیریت کارخانه: [email protected]

  پست الکترونیک کارخانه: [email protected]

  پست الکترونیک کارخانه: [email protected]

گروه بازرگانی دُرشاهین (نمایندگی فروش محصولات):

  آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ملت(دیزل آباد)، منطقه صنعتی غرب، شرکت بنیان دیزل

  تلفن: 34480109 ( 41 ) 98+

  دورنگار: 34482140 ( 41 ) 98+

  همراه: 09143956047

دریافت اطلاعات تماس با اسکن QR Code