قابل توجه متقاضیان محترم همکاری 

1- تکمیل و ارسال فرم درخواست صرفا بمنظور تکمیل بانک اطلاعات جویندگان کار بوده و هیچگونه تعهدی برای طرفین (شرکت و متقاضی) ایجاد نمی نماید.
2- در صورت نیاز شرکت به جذب نیروی انسانی متناسب با رشته تحصیلی و تخصص افراد نسبت به فراخوان متقاضیان با استفاده از شماره تماس همراه آنها، و شماره تماس ثابت و ... اقدام خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری و تماس تلفنی جدا خودداری فرمائید.
3- با توجه به اینکه در صورت فراخوان و مصاحبه مدارک متقاضیان کنترل می گردد، لذا در این مرحله نیازی به ارسال تصاویر مدارک هویتی و تحصیلی نمی باشد.
4- در صورت مغایرت اطلاعات ثبت شده با مدارک هویتی، تحصیلی و ... متقاضی، جذب وی بطور کلی از دستور کار خارج خواهد شد.
5- چنانچه در گذشته سابقه همکاری مستقیم با این شرکت یا هر یک از شرکتهای تابعه گروه توسعه سرمایه گذاری دَریک را داشته اید در اینصورت ضرورت دارد در ردیف مربوطه گزینه " سابقه همکاری قبلی" را تایید نموده و در ردیف توضیحات مراتب را قید نمائید.
6- چنانچه در آینده هرگونه تغییری در اطلاعات پرسنلی شما حادث شود (از قبیل ارتقاء مدرک تحصیلی و...) می توانید مجددا نسبت به ارسال فرم اقدام فرمائید، در اینصورت در ردیف مربوطه گزینه " قبلا فرم درخواست را ارسال نموده ام" تایید نموده و علت آنرا در ردیف توضیحات مرقوم فرمائید.
7- تکمیل ردیف هایی که با علامت * مشخص شده اند الزامی است.


نام و نام خانوادگی: تاریخ تولد: شماره شناسنامه:
کد ملی: جنسیت:         وضعیت تاهل:        
وضعیت نظام وظیفه: تعداد افراد تحت تکفل: آخرین مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل: رشته تحصیلی: معدل آخرین مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: تاریخ آماده به کار: شماره تماس همراه:
فعالیت و تخصص: میزان سابقه کار: شماره تماس ثابت:
سابقه همکاری قبلی: قبلا فرم درخواست را ارسال نموده ام:        
دوره های عمومی و تخصصی گذرانده:
مهارت های تخصصی (اجرایی):
استان: شهر-شهرستان:
آدرس:
توضیحات: