تست جوش 

واحد کنترل کیفی کارخانه با بهره‌گیری از مهندسین متخصص بازرسی جوش كه تمامی آنها دارای مدرك بین‌المللی بازرسی جوش سطح دو در تمامی متدها می‌باشند فعالیت می‌نماید. همچنین این واحد دارای تجهیزات بازرسی جوش UT, MT , PT , VT می‌باشد و علاوه بر عملیات بازرسی محصولات خود کارخانه، آماده ارائه خدمات بازرسی به بیرون از شرکت نیز می‌باشد.
کنترل کیفیت تمامی محصولات درحین و بعد از فعالیت های تولیدی، توسط این واحد و طبق معیارهای کنترلی مورد استفاده و کاربردی، صورت می پذیرد. این واحد در ضمن تولید و پس از اتمام هر مرحله از تولید، محصول را بازرسی و در صورت تائید با صدور مجوز، محصول را به مرحله بعدی تولید منتقل می نماید.
در هر مرحله از تولید کلیۀ قطعات از نظر ابعادی و جوش مورد بازرسی قرار گرفته و با توجه به کاربری سازه و بنا به تشخیص این واحد جهت حصول اطمینان از کیفیت کامل فرایند جوشکاری بر حسب نوع اتصال و موقعیت، آزمایشهای متنوعی از جمله انواع تست های غیر مخرب مانند RT,PT,UT,MT بر روی قطعات انجام می گیرد.