جرثقیل سقفی 

این مجموعه با در اختیار داشتن کادر مهندسی متخصص و مجرب در بخش های طراحی، تولید و خدمات فنی تولید و نیز با داشتن ماشین آلات مدرن در خطوط تولید خود، توانایی تولید انواع جرثقیل های سقفی از تناژ 5 الی 300 تن و با دهانه های مختلف را با رعایت استانداردهای بین المللی مرتبط با طراحی و ساخت و کنترل کیفیت جرثقیل و تجهیزات مربوطه را دارد.
لازم به ذکر است که تمامی قطعات جرثقیل های تولیدی این شرکت شامل خدمات پس از فروش نیز می باشند.
برخی از پروژه های اجرا شده توسط گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز در این زمینه عبارتند از:

مجتمع فولاد صنعت بناب
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های نورد، اسکرپ یارد، ذوب وریخته گری پیوسته مجتمع فولاد شاهین بناب با ظرفیت بارگیری 10، 20، 25 و 100 تن و طول دهانه 18، 20، 22، 25 و 36 متر به تعداد 31 دستگاه.
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های اسکرپ یارد، ذوب وریخته گری پیوسته مجتمع فولاد صنعت شهریار بناب با ظرفیت بارگیری 16، 20، 25 و 50 تن و طول دهانه 16، 24 و 25 متر به تعداد 11 دستگاه.
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های نورد شرکت فولاد صنعت بناب (زیرمجموعه مجتمع عظیم فولاد صنعت بناب) با ظرفیت بارگیری 10 و 20 تن و طول دهانه 25 متر به تعداد 15 دستگاه.
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های نورد شرکت فولاد صنعت سهند با ظرفیت بارگیری 25 تن و طول دهانه 25 متر به تعداد 12 دستگاه.
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های نورد پروفیل های سنگین گسترش فولاد شهریار با ظرفیت بارگیری 25 تن و طول دهانه 25 متر به تعداد 12 دستگاه.

شرکت ذوب آهن سهند غرب
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های اسکرپ یارد، ذوب وریخته گری پیوسته شرکت ذوب آهن سهند غرب با ظرفیت بارگیری 16، 20، 25 و 50 تن و طول دهانه 16، 24 و 25 متر به تعداد 11 دستگاه.

گروه صنعتی دُرپاد تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های تولید لوله و پروفیل و خطوط نورد میلگرد گروه صنعتی دُرپاد تبریز با ظرفیت بارگیری 10، 16 و 20 تن و طول دهانه 18 و 25 متر به تعداد 12 دستگاه.

گروه صنعتی ماشین سازی یاقوت تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های تولید گروه صنعتی ماشین سازی یاقوت تبریز با ظرفیت بارگیری 10 تن و طول دهانه 25 متر به تعداد 12 دستگاه.

شرکت آذر غلطک تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های تولید شرکت آذر غلطک تبریز با ظرفیت بارگیری 10 و 16 تن و طول دهانه 18 و 25 متر به تعداد 5 دستگاه.

گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل سقفی سالن های تولید گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز با ظرفیت بارگیری 4، 10، 20 و 25 تن و طول دهانه 25 متر به تعداد 16 دستگاه.

گروه صنعتی فولاد گران یکتا تبریز
پروژه ساخت جرثقیل سقفی سالن های تولید گروه صنعتی فولادگران یکتا تبریز با ظرفیت بارگیری 10 تن و طول دهانه 20 متر به تعداد 4 دستگاه.

شرکت ابنیه ایرانیان
پروژه ساخت جرثقیل سقفی سالن های تولید شرکت ابنیه ایرانیان با ظرفیت بارگیری 10 تن و طول دهانه 20 متر به تعداد 4 دستگاه.

شرکت ایران خودرو تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های ریلی آویزی با ظرفیت بارگیری 4 تن به تعداد 6 دستگاه.