سازه های فلزی سنگین 

با توجه به اينکه طراحی و اجرای سازه های سنگين فلزی به دليل حجم کار و پيچيدگی های فنی به توان بالای فنی و تجربی نياز داشته، و عموما در سازه های با ارتفاع بيش از 20 متر و جرثقيل های 25 الی 300 تن کاربرد داشته و اکثرا در سازه های کارخانجات ذوب، ريخته گری و توليد فولاد مورد استفاده قرار می گيرد، تعداد معدودی از شرکت ها توان اجرای اين نوع پروژه ها را دارا می باشند.
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز با تکيه بر توان علمی متخصصان و تجربه کاری خود جزو معدود شرکت هايی می باشد که توان اجرای چنين پروژه های عظيمی را دارا می باشد.
از جمله پروژه های مهم اجرا شده توسط گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

مجتمع فولاد صنعت بناب
پروژه ساخت سازه های فلزی مجتمع فولاد شاهین بناب (شامل سالن های ذوب، اسکرپ یارد، ریخته گری و بیلت یارد).
پروژه ساخت سازه های فلزی مجتمع فولاد صنعت شهریار(شامل سالن های ذوب، اسکرپ یارد، ریخته گری و بیلت یارد).

مجتمع فولاد صائب تبریز
پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی سالن های احیاء، ذوب و نورد به وزن تقریبی بیش از 10 هزار تن.

شرکت ذوب آهن سهند غرب
پروژه ساخت سازه های فلزی سالن های تولید (شامل سالن های ذوب، اسکرپ یارد، ریخته گری و بیلت یارد) به وزن تقریبی 3000 تن.

شرکت آذر سیماب
پروژه ساخت و نصب سازه عرشه فلزی پل روگذر تقاطع غیرهمسطح اره گر- دامپزشكی تبریز به وزن تقریبی 600 تن.

شرکت هواپیمایی آتا
پروژه ساخت و نصب سازه فلزی آشیانه هواپیما به صورت خرپا به وزن تقریبی 450 تن.