پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید شرکت آذر غلطک 


  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 16 تن و طول دهانه 25 متر، 4 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن و طول دهانه 18 متر، 1 دستگاه