پروژه ساخت جرثقیل های سقفی سالن های تولید شرکت ابنیه ایرانیان 


  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن و طول دهانه 20 متر، 4 دستگاه