پروژه ساخت و نصب جرثقیل های ریلی سالن های تولید شرکت ایران خودرو تبریز 


  سفارش دهنده: شرکت ایران خودرو تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل ریلی آویزی با ظرفیت بارگیری 4 تن، 6 دستگاه