پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید شرکت ذوب آهن سهند غرب 


  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 50 تن و طول دهانه 16 متر، 2 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 25 تن و طول دهانه 25 متر، 3 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن و طول دهانه 24 متر، 4 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 16 تن و طول دهانه 16 متر، 2 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1389-1388