پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید گروه صنعتی دُرپاد تبریز 


  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن و طول دهانه 18 و 25 متر، 4 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 16 تن و طول دهانه 18 متر، 4 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن و طول دهانه 18 و 25 متر، 4 دستگاه

  تاریخ اجراء: 1384 و 1390