پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز 


  سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  مشخصات پروژه:

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 25 تن و طول دهانه 25 متر، 4 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 20 تن و طول دهانه 25 متر، 6 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن و طول دهانه 25 متر، 5 دستگاه

  جرثقیل سقفی با ظرفیت 4 تن و طول دهانه 25 متر، 1 دستگاه