پروژه ساخت و نصب سازه فلزی آشیانه تعمیراتی شرکت هواپیمایی آتا در فرودگاه تبریز 
  سفارش دهنده: شرکت هواپیمایی آتا

  وزن تقریبی: 450 تن

  تاریخ اجراء: 1395-1394