پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی استادیوم اختصاصی باشگاه گسترش فولاد تبریز   سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شامل:

  جایگاه ویژه تماشاگران

  سازه اسکوربرد استادیوم

  ساختمان اداری استادیوم

  دکل های روشنایی تلسکوپی استادیوم

  تاریخ اجراء: 1390-1389