پروژه ساخت و نصب عرشه فلزی پل روگذر تقاطع غیرهمسطح اره گر - دامپزشکی تبریز (پروژه تقاطع شهیدان صبور تبریز) 
ساخت عرشه فلزی پل روگذر تقاطع غیر همسطح اره گر - دامپزشکی تبریز (تقاطع شهیدان صبور) به سفارش  شرکت آذر سیماب در سال 1393 در گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز انجام گردید.

تیر ورق های مورد استفاده در این عرشه با خط تولید تیر ورق اتوماتیک جوشکاری، سپس با دستگاه تمام اتوماتیک شات بلاستینگ تمیزکاری شده و پس از رنگ پاشی و کنترل کیفی در هر مرحله در نهایت دقت در محل نصب گردیده است.

وزن تقریبی این عرشه 600 تن می باشد.