پروژه ساخت و نصب عرشه فلزی پل رودخانه آدینان سقز در استان کردستان   سفارش دهنده: شرکت بیس راه

  وزن تقریبی: 180 تن

  تاریخ اجراء: 1396