پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی ساختمان امین در ولیعصر تبریز   سفارش دهنده: آقای مهندس محمد امین جهانیان

  وزن تقریبی: 1180 تن

  تاریخ اجراء: 1399-1398