پروژه ساخت سازه های فلزی سقف خرپا، ارسالی به ترکمنستان   سفارش دهنده: آقای انتظاری

  وزن تقریبی: 45 تن

  تاریخ اجراء: 1394