پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی سالن های شرکت ذوب آهن سهند غرب   سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  وزن تقریبی: 3000 تن

شامل:

  سالن ذوب

  طول سازه: 222 متر، عرض سازه: 18 متر، ارتفاع سازه: 34 متر، تاریخ اجراء: 1389-1388

  سالن اسکرپ یارد

  طول سازه: 222 متر، عرض سازه: 26 متر، ارتفاع سازه: 14 متر، تاریخ اجراء: 1389-1388

  سالن ریخته گری پیوسته

  طول سازه: 46 متر، عرض سازه: 25 متر، ارتفاع سازه: 20 متر، تاریخ اجراء: 1389-1388

  طراحی و اجرای

  پلتفرم های کوره های القایی، پلتفرم LF، پلتفرم CCM