پروژه ساخت و نصب سازه فلزی سالن تولید شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز   سفارش دهنده: شرکت فرآورده های نسوز آذرشهاب تبریز

  وزن تقریبی: 50 تن

  تاریخ اجراء: 1392