پروژه ساخت و نصب سازه فلزی سالن تولید شرکت میراب پروفیل (هافمن)   سفارش دهنده: شرکت میراب پروفیل (هافمن)

  وزن تقریبی: 65 تن

  تاریخ اجراء: 1392