پروژه ساخت و نصب سازه فلزی مجتمع تجاری و خدماتی سفیر   سفارش دهنده: آقای رسولی

  وزن تقریبی: 1200 تن

  تاریخ اجراء: 1395-1394