پروژه ساخت سازه فلزی مجتمع تجاری 10 طبقه در باکوی آذربایجان   سفارش دهنده: آقای فیاضی

  وزن تقریبی: 900 تن

  تاریخ اجراء: 1394-1393