پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی سالن های احیاء، ذوب و نورد مجتمع فولاد صائب تبریز   سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

  وزن تقریبی: بیش از 10 هزار تن

  کلیه مراحل ساخت و نصب سازه های فلزی و جرثقیل سقفی سالن های این مجتمع که مشتمل بر خطوط احیاء، ذوب و نورد بوده و همچنین ساخت مخازن سوخت و کانال ها و دودکش های کوره پیش گرم نورد این مجتمع توسط گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز انجام پذیرفته است.