پروژه ساخت سازه های فلزی واحد های اسکان موقت و دائم زلزله زدگان   سفارش دهنده: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شامل:

  سازه های فلزی واحد های اسکان موقت 12 و 18 متر مربعی مناطق زلزله زده ورزقان، هریس و اهر به تعداد 5300 واحد

  خرپا و قطعات سقف شیب دار تیپ 60 متری واحد های اسکان دائمی زلزله زدگان اهر، هریس و ورزقان به تعداد 3000 واحد

  تاریخ اجراء: 1391