پروژه ساخت سازه های فلزی واحدهای ویلایی، ارسالی به جمهوری آذربایجان   سفارش دهنده: شرکت AZCO

  شامل: سازه های فلزی سقف 4 واحد ویلایی

  وزن تقریبی: 310 تن

  تاریخ اجراء: 1393