پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی سالن های تولید گروه ماشین سازی یاقوت تبریز   سفارش دهنده: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

شامل:

  4 سالن با دهنه های 25 متری به طول 300 متر و ارتفاع 11 متر

  2 سالن با دهنه های 10 متری به طول 300 متر

  تاریخ اجراء: 1390-1389