پروژه های اجراء شده

 
پروژه شرکت هواپیمایی آتا
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی آشیانه
تناژ تقریبی: 450 تن
کارفرما: شرکت هواپیمایی آتا
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدان صبور
نوع پروژه: ساخت و نصب عرشه فلزی پل روگذر
تناژ تقریبی: 600 تن
کارفرما: شرکت آذر سیماب
پروژه شرکت آذرغلطک
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی
تناژ تقریبی: 2000 تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه مجتمع تجاری 10 طبقه در باکو
نوع پروژه: ساخت سازه فلزی مجتمع تجاری
تناژ تقریبی: 900 تن
کارفرما: آقای فیاضی
پروژه سردخانه ده هزار تنی شیخ شهاب الدین
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه های فلزی سردخانه
تناژ تقریبی: 550 تن
کارفرما: بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان آذربایجان شرقی
پروژه واحد های ویلایی - جمهوری آذربایجان
نوع پروژه: ساخت سازه های فلزی واحدهای ویلایی
تناژ تقریبی: 310 تن
کارفرما: شرکت AZCO