پروژه های اجراء شده

 
پروژه مسکونی آقای نیکجو
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی پروژه مسکونی
تناژ تقریبی: 550 تن
کارفرما: آقای نیکجو
پروژه مجتمع تجاری و خدماتی سفیر
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی مجتمع
تناژ تقریبی: 1200 تن
کارفرما: آقای رسولی
پروژه سازه های فلزی سقف خرپا-ترکمنستان
نوع پروژه: ساخت سازه های فلزی سقف خرپا
تناژ تقریبی: 45 تن
کارفرما: آقای انتظاری
پروژه شرکت فرآورده های نسوز آذرشهاب تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی سالن تولید
تناژ تقریبی: 50 تن
کارفرما: شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز
پروژه واحدهای اسکان زلزله زدگان
نوع پروژه: ساخت سازه های فلزی
شامل: سازه های فلزی واحد های اسکان موقت 12 و 18 مترمربعی و خرپا و قطعات سقف شیب دار تیپ 60 متری واحدهای اسکان دائمی
کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
پروژه شرکت میراب پروفیل (هافمن)
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی سالن تولید
تناژ تقریبی: 65 تن
کارفرما: شرکت میراب پروفیل (هافمن)