پروژه های اجراء شده

 
پروژه شرکت بستنی دوستی
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی سالن های تولید
تناژ تقریبی: 200 تن
کارفرما: شرکت بسته بندی گلچین طلا
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی مجتمع فولاد صنعت بناب
نوع پروژه: ساخت و نصب جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 10،16،20،25،50،100 تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید شرکت ذوب آهن سهند غرب
نوع پروژه: ساخت و نصب جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 16،20،25،50 تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید گروه صنعتی درپاد
نوع پروژه: ساخت و نصب جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 10،16،20 تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید شرکت یاقوت صنعت تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 4،10،20،25 تن
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید گروه ماشین سازی یاقوت تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 10 تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز