پروژه های اجراء شده

 
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های سقفی سالن های تولید شرکت آذر غلطک
نوع پروژه: ساخت و نصب جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 10،16 تن
کارفرما: سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز
پروژه ساخت و نصب جرثقیل های ریلی سالن های تولید شرکت ایران خودرو
نوع پروژه: ساخت و نصب جرثقیل ریلی آویزی
شامل: جرثقیل ریلی آویزی با ظرفیت بارگیری 4 تن
پروژه ساخت جرثقیل های سقفی سالن های تولید شرکت ابنیه ایرانیان
نوع پروژه: ساخت جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 10 تن
پروژه ساخت جرثقیل های سقفی سالن های تولید گروه صنعتی فولادگران یکتا تبریز
نوع پروژه: ساخت جرثقیل های سقفی
شامل: جرثقیل های سقفی با ظرفیت های 10 تن
پروژه ساخت و نصب شلتر و سازه های فلزی واحد گوگردزدایی از نفت و گاز پالایشگاه تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب شلتر و سازه های فلزی
تناز تقریبی: 300 تن
کارفرما: شرکت طراحی و ساختمان نفت
پروژه ساخت و نصب عرشه فلزی پل رودخانه آدینان سقز در استان کردستان
نوع پروژه: ساخت و نصب عرشه فلزی پل
تناز تقریبی: 180 تن
کارفرما: شرکت بیس راه