پروژه های اجراء شده

 
پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانه الیاف کائولن ارس
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی سالن تولید
تناژ تقریبی: 600 تن
کارفرما: شرکت الیاف کائولن ارس
پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی ساختمان لوکس خانم سلمانی در تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان مسکونی
تناژ تقریبی: 145 تن
کارفرما: خانم سلمانی
ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان لوکس مسکونی آقای باویلی در ولیعصر تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان مسکونی
تناژ تقریبی: 700 تن
کارفرما: آقای دکتر باویلی تبریزی
پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی طرح توسعه سالن های تولید شرکت صنایع کاشی تبریز
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی سالن های تولید
تناژ تقریبی: 360 تن
کارفرما: شرکت صنایع کاشی تبریز
پروژه ساخت و نصب عرشه فلزی پل خاص خداآفرین
نوع پروژه: ساخت و نصب عرشه فلزی پل
تناژ تقریبی: 200 تن
کارفرما: شرکت آذر سیماب
پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی ساختمان اداری-تجاری شرکت هواپیمایی آتا
نوع پروژه: ساخت و نصب سازه فلزی ساختمان اداری-تجاری
تناژ تقریبی: 450 تن
کارفرما: شرکت هواپیمایی آتا