پروژه های در حال انجام

 • پروژه ساخت، حمل و نصب سازه فلزی پروژه های طرح توسعه شرکت شرين عسل به وزن تقریبی 1375 تن به سفارش گروه صنایع غذایی شیرین عسل
 • پروژه ساخت، حمل و نصب استراكچر فلزی تقاطع غيرهمسطح (پل روگذر) ارتش - آزادی تبريز به وزن تقریبی 845 تن به سفارش شرکت آمود کیان پاد
 • پروژه ساخت 500 دستگاه اسكلت فلزی پيش ساخته پيچ و مهره ای به وزن تقریبی 982 تن به سفارش شرکت بنیاد بتن آذرآبادگان
 • پروژه ساخت، حمل و نصب استراكچر فلزی پروژه (TGTU) به وزن تقریبی 60 تن به سفارش شركت كيميا پترو گاز ايليا شعبه خرمشهر
 • پروژه ساخت، حمل و نصب استراكچر فلزی پايانه لاله خط يك مترو تبريز به وزن تقریبی 100 تن به سفارش شرکت توسعه منابع آب و انرژی
 • پروژه ساخت، حمل و نصب سازه فلزی انبار به وزن تقریبی 45 تن به سفارش آقای علی رودسی
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی سوله در شهرک صنعتی آخولا تبریز به وزن تقریبی 945 تن به سفارش آقای مهندس سلمان زاده
 • پروژه حمل و نصب سازه فلزی پارک آبی خاوران به وزن تقریبی 691 تن به سفارش مجموعه فرهنگی تفریحی موج خاوران
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی پل راه آهن میانه - تبریز به وزن تقریبی 163 تن به سفارش شرکت توسعه راههای پارس
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی پل رودخانه اهر چای به وزن تقریبی 114 تن به سفارش شرکت مهندسی ایران ارتباط
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی پل محور رامهرمز – بهبهان به وزن تقریبی 120 تن به سفارش شرکت چی چست برآیند
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی سوله فرآوری سنگ در ارومیه به وزن تقریبی 167 تن به سفارش شرکت تک تگین تاش دیارا
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی سالن پایانه مرز رازی به وزن تقریبی 740 تن به سفارش شرکت اورین حصار
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی پل بزرگ کمر اردبیل به وزن تقریبی 310 تن به سفارش شرکت رهاب سازه مغان
 • پروژه ساخت و نصب سازه فلزی پل کیلومتر 100+50 رودخانه ارمیش به وزن تقریبی 320 تن به سفارش شرکت چی چست برآیند
 • پروژه ساخت و نصب سازه فضاکار در شهرک صنعتی اسپیران تبریز به وزن تقریبی 11 تن به سفارش شرکت عمران رهیاب ارس