پروژه های در حال انجام

  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانه الیاف کائولن ارس
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی ساختمان اداری-تجاری شرکت هواپیمایی آتا
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانه ذوب و ریخته گری آذر حدید بناب
  • پروژه سازه های فلزی پل خدآفرین-شرکت آذرسیماب تبریز
  • پروژه سازه های فلزی ساختمان لوکس دکتر باویلی
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی طرح توسعه سالن های تولید شرکت صنایع کاشی تبریز
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی مجتمع رفاهی و کارخانجات(بلوک 1) در شهرستان هریس
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی گلخانه دانشگاه مراغه
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی ساختمان مدیریت بانک کشاورزی در تبریز