پروژه های در حال انجام

  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی پروژه گوگردزدایی از نفت و گاز پالایشگاه تبریز
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانه الیاف کائولن ارس
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی ساختمان اداری-تجاری شرکت هواپیمایی آتا
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی شرکت سام شن ارس
  • پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانه ذوب و ریخته گری آذر حدید بناب
  • پروژه سازه های فلزی پل رودخانه آدینان در استان کردستان،سقز-شرکت بیس راه
  • پروژه سازه های فلزی پل خدآفرین-شرکت آذرسیماب تبریز
  • پروژه سازه های فلزی ساختمان لوکس دکتر باویلی
  • پروژه سازه های فلزی ساختمان لوکس خانم سلمانی
  • پروژه سازه های فلزی طرح توسعه پروژه ساختمان لوکس دکتر جهانشاهی